Yamaha Music ID fiók

 

1. Hatókör


A jelen Használati feltételek szabályozzák a Yamaha Music ID fiók (a továbbiakban „Platform”) felhasználó („Ön”) általi használatát.
Ezt a Platformot a Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Németország (a továbbiakban: „Yamaha”) üzemelteti.
Amikor fiókot hoz létre ezen a platformon a Yamaha az Ön rendelkezésére bocsátja a jelen Használati feltételeket és felkéri Önt ezen Használati feltételek elfogadására az Ön fiókjának létrehozása előtt. Ön vállalja, hogy minden alkalmazandó törvénynek és előírásnak megfelel.
A Yamaha azzal a céllal üzemelteti a Platformot, hogy Önnek mint felhasználónak információkat bocsásson rendelkezésére a Yamaha termékekről és kampányokról, valamint lehetővé tegye a Yamaha termékek regisztrálását garancia-kiterjesztési célokból. Az ajánlat részét képezi személyes információk kezelése, a termékek regisztrálása és kezelése garancia-kiterjesztési célokból, regisztráció a Yamaha kampányaira, valamint regisztráció hírlevelekre és azok kezelése.
A Platformot a Yamaha ingyenesen kínálja fel.
Ezt a Platformot a 16. életévüket betöltött személyek általi használatra szánjuk, nem gyermekek és kiskorúak számára készült. A 16 év alatti gyermekek és kiskorúak csak felügyelet mellett és a szülő, illetve a gyám hozzájárulásával használhatják ezt az oldalt.

 


2. Az ajánlat módosításai


A Yamaha fenntartja a jogot, hogy a Platformra vonatkozó kínálat funkcióit és körét bármikor módosítsa vagy megszüntesse azt.
A Yamaha továbbá fenntartja a jogot, hogy a Platformhoz való hozzáférést – részben vagy egészben – bármikor előzetes értesítés és indoklás nélkül a saját belátása szerint azonnali hatállyal korlátozza, megtagadja vagy megszüntesse, figyelembe véve az Ön észszerű érdekeit.  

 


3. Regisztráció


A Platform használatához az Ön előzetes regisztrációja szükséges. A regisztráció ingyenes.
A platform használata előtt előbb regisztrálnia kell a https://hu.yamaha.com oldalon és létre kell hoznia egy fiókot. A regisztráció céljából az alábbi adatokat kell megadni:

  • Megszólítás
  • Vezeték- és keresztnév
  • E-mail-cím
  • Jelszó
  • Származási ország
  • Nyelv
  • Nem

Továbbá önkéntes alapon megadhat további adatokat a nyújtott szolgáltatások személyre szabásához.

Önnek tiszteletben kell tartania a harmadik felek adatvédelmi jogait, különös tekintettel arra, hogy a felhasználók nem adják meg harmadik felek személyes adatait.
A regisztráció során ki kell választania egy egyedi jelszót és meg kell adnia egy egyedi, érvényes, naprakész és ellenőrizhető e-mail-címet. Mivel bizonyos adatok esetében nem engedélyezett a kettős felhasználás, a rendszer másik e-mail-cím megadására kéri, ha már meglévő e-mail-címet ír be. A regisztrációja megerősítéséhez kapni fog egy e-mail-üzenetet, benne egy hivatkozással. A fiókját azt követően hozzuk létre, ha befejezte a regisztrációs folyamatot (dupla jóváhagyás).
A jelszava titokban tartásáért Ön tartozik kizárólagos felelősséggel.
Ön bármikor kérheti a regisztrációja törlését. Ebben az esetben töröljük az Ön regisztrált információit és személyes adatait.

 


4. A Yamaha termékek regisztrálása – a garancia kiterjesztése


Ön a Platformon regisztrálhatja azokat a Yamaha termékeket, amelyekre érvényes a Yamaha kiterjesztett garancia programja.
A regisztráció során meg kell adnia a modellt, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát, valamint azt, hogy a terméket online vagy üzletben vásárolta, illetve a használat típusát. Mivel a termékek kettős regisztrálása nem engedélyezett, egy már regisztrált termék megadásakor a rendszer eltérő sorozatszám megadására szólítja fel. A termék regisztrálását követően letölthet egy jótállási jegyet is.
Ha Ön törli a felhasználói fiókját, akkor a termékregisztrációja is törlődni fog. Mivel technikai okokból nem lehetséges a termékek újraregisztrálása, először mentse el a jótállási jegyét.

 


5. A Yamaha termékek regisztrálása – Flowkey promóció


Ön a Platformon regisztrálhatja azokat a Yamaha termékeket, amelyekre érvényes a Flowkey kampány.
A regisztráció során meg kell adnia a modellt, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát, valamint azt, hogy a terméket online vagy üzletben vásárolta, illetve a használat típusát. Mivel a termékek kettős regisztrálása nem engedélyezett, egy már regisztrált termék megadásakor a rendszer eltérő sorozatszám megadására szólítja fel. A termék regisztrálását követően letöltheti a Flowkey-kódot.
Ha Ön törli a felhasználói fiókját, akkor a termékregisztrációja is törlődni fog. Mivel technikai okokból nem lehetséges a termékek újraregisztrálása, először el kell mentenie a Flowkey-kódot.

 


6. Yamaha tartalom


A Platformon található minden anyag, ide értve, de nem kizárólagosan a hanganyagokat, képeket, szoftvereket, szöveget és videoklipeket (a „Tartalom”) az alkalmazandó szerzői jogi törvények védik. Ön a Tartalmat kizárólag a jelen dokumentumban meghatározottak szerint használhatja fel. Ön vállalja,hogy a Platformon közreadott, a Tartalom Ön általi használatának módját korlátozó utasítást betart. Ön nem másolhatja le, terjesztheti, állíthatja ki, adhatja elő, teheti nyilvánosan elérhetővé, sugározhatja vagy reprodukálhatja a Platformról származó Tartalom semmilyen audio- vagy audiovizuális felvételét, semmilyen üzleti, kereskedelmi vagy nyilvános célra, kivéve, ha azt a Yamaha kifejezetten engedélyezte. Ha Ön letölt bármilyen tartalmat erről a Webhelyről, Ön nem távolíthat el semmilyen ahhoz kapcsolódó szerzői jogi vagy védjegyre vonatkozó értesítést vagy bármilyen egyéb értesítést.

A Tartalomnak csak egy (1) példányát töltheti le, kizárólag az Ön általi, személyes, otthoni használatra. A Platformon megtalálható bizonyos Tartalomra további szerzői jogi megjegyzések is vonatkozhatnak, amelyek kiterjesztett használati jogokat adnak az Ön számára vagy korlátozzák az adott Tartalom Ön általi használatának jogát. Az ilyen kiegészítő szerzői jogi megjegyzések elsőbbséget élveznek.

A Platformon és a Tartalomban számos saját logó, szolgáltatási védjegy és védjegy (a „Védjegyek”) található. A Védjegyeknek a Platformon történő közreadásával a Yamaha nem ad Önnek jogosultságot ezen Védjegyek használatára. A Védjegyek bármely jogosulatlan használata a védjegyekre vonatkozó törvények, a polgári jogi és büntetőjogi törvények megszegésének minősülhet.

 


7. A Felhasználói tartalomra vonatkozó licenc


Amennyiben Ön bármilyen kommunikációt vagy anyagokat küld vagy tölt fel a Platformra elektronikus levél útján vagy más módon, ide értve a kommenteket, adatokat, kérdéseket, javaslatokat és hasonló anyagokat („Felhasználói tartalom”), azzal a Yamaha részére nem kizárólagos, allicencbe adható, örökös, visszavonhatatlan, a világ minden részére kiterjedő licencet ad az Ön Felhasználói tartalmához, ide értve a Felhasználói tartalom lemásolására, kiállítására, előadására, nyilvánosan elérhetővé tételére, bármely audio- vagy audiovizuális felvételen keresztüli sugárzására vagy reprodukálására, illetve minden egyéb, jelenleg még nem ismert felhasználási típusra vonatkozó, valamint a Felhasználói tartalom szerkesztésére, módosítására, lefordítására vagy egyéb művekbe történő kombinálására vonatkozó jogot, a Platform működtetése céljából, hirdetési és promóciós célra bármely online vagy offline médiafelületen, ide értve a közösségi oldalakat, a Felhasználói adatokra vonatkozó adatbázisok, összeállítások és dokumentációk összeállítását, valamint bármely kapcsolódó kereskedelmi és nem kereskedelmi célú felhasználást. Ön ezennel lemond azon jogáról, hogy feltüntetésre kerüljön a Felhasználói tartalom szerzőjeként. Felhasználói tartalom elküldésekor vagy feltöltésekor Ön garantálja a Yamaha számára, hogy Ön jogosult a Yamaha részére megadni a Felhasználói tartalommal kapcsolatos jogokat a jelen záradékban foglalt mértékben.

 

8. A Felhasználó anyagaira vonatkozó felelősség


Önnek tilos feltöltenie vagy továbbítania rágalmazó, becsületsértő, pornográf, fenyegető vagy törvénytelen tartalmat vagy bármely olyan tartalmat, amely bűncselekménynek minősülő viselkedést képez vagy azt ösztönöz, vagy a Yamahával polgárjogi felelősségét keletkeztet, vagy egyéb módon megsért bármely törvényt.  A Yamaha módosíthat, szerkeszthet vagy eltávolíthat bármely ilyen felhasználói anyagot vagy beszélgetést. Bár a Yamaha időről időre nyomon követheti vagy áttekintheti a faliújságokat, chatszobákat, beszélgetéseket, posztokat, továbbításokat és hasonló helyeket a Platformon, a Yamaha nem köteles erre és nem vállal semminemű felelősséget az ilyen kommunikációk tartalmáért vagy az ilyen kommunikációkban fellelhető bármely rágalmazásért, hibáért, pontatlanságért, becsületsértésért, obszcén vagy profán tartalomért. A Yamaha teljes mértékben együttműködik bármely bűnüldöző hatósággal vagy bírósággal, amely az ilyen anyagok közzétevői személyazonosságának felfedését jogszerűen kéri vagy arra utasít.

 

9. Felelősségvállalás


Az egyéb törvényi előírásoktól függetlenül, a Yamaha károkkal kapcsolatos felelősségére a jelen 9. szaka szerinti alábbi felelősségkizárások és -korlátozások érvényesek.
A Yamaha korlátozás nélküli felelősséggel tartozik, ha a kár oka szándékosság vagy súlyos gondatlanság.
A Yamaha felelősséggel tartozik továbbá az alapvető kötelezettségek azon enyhe mértékben gondatlanságából fakadó megszegéséért, amelyek veszélyeztetik a szerződéses célt, illetve azon kötelezettségszegésekért, ahol azok teljesítése létfontosságú a verseny megfelelő biztosításához, és ahol a szerződéses felek a megfelelőségre támaszkodnak. Ilyen esetekben azonban a Yamaha csak az előre látható, jellemző károkért tartozik felelősséggel.
A fenti korlátozások nem érvényesek az élet, testi épség vagy egészség sérelme, bármilyen hiányosság esetében, a termék minőségére vonatkozó minőségi garanciák vélelmezését vagy csalárd módon elrejtett hibákat követően. A termékfelelősségről szóló törvény szerinti felelősség nem érintett.
Amennyiben a Yamaha felelőssége kizárásra vagy korlátozásra kerül, ez alkalmazandó a Yamaha munkavállalóinak, képviselőinek és ügynökeinek személyes felelősségére is.
A rendelkezésre bocsátott tartalom vagy letöltések vagy a jelen Megállapodás nem tekinthető garancia adásának vagy nyilatkozat tételének. Hasonlóképpen a fentiekből nem is fakadhatnak jótállási kérelmek.

 

10. Módosítások


A Yamaha időről időre módosíthatja ezen Használati feltételeket, figyelembe véve az Ön észszerű érdekeit. A Yamaha a Használati feltételek ilyen változásáról a módosított változat e-mailben történő megküldésével értesíti Önt, a módosított részeket kiemelve. A módosított Használati feltételek érvénybe lépnek (i) az Ön általi elfogadással vagy (ii) az ilyen értesítés Ön által kézhez vételétől számított hat hét elteltével, feltéve, hogy Ön nem emelt kifogást a változtatások ellen, és a Yamaha a hat hetes időszak kezdetekor tájékoztatta Önt, hogy milyen következményekkel jár, ha nem emel kifogást a változtatások ellen. A változtatásokkal szembeni kifogást a Yamahának küldött e-mailben tehet. Amint hatályba lépnek a Használati feltételek módosított feltételei, azok minden korábbi verzió helyébe lépnek. Amennyiben Ön kifogásolja a módosított feltételeket, a Yamaha fenntartja a jogot, hogy megszüntesse az Ön fiókját.

 

11. Adatvédelem


A Yamaha Adatvédelmi szabályzata a http://hu.yamaha.com/hu/privacy_policy/ címen érhető el.

 

12. Felmondás


Ön bármikor megszüntetheti a fiókját a Yamaha Music ID oldalon a „Tagság megszüntetése” lehetőséget kiválasztva vagy e-mailt küldve a Dataprotection@contact.europe.yamaha.com címre. Ügyeljen, hogy a fiókja megszüntetése előtt mentsen el minden fontos tartalmat, ide értve a jótállási jegyét is.
A Yamaha az Ön e-mail-címére két héttel előzetesen küldött értesítéssel szüntetheti meg az Ön fiókját, figyelembe véve az Ön észszerű érdekeit. Ez a megszüntetés nincs hatállyal a kiterjesztett garanciára és a Yamaha tartalomra vonatkozóan adott bármely használati jogra. Ez nem érinti a Yamaha jogát a Yamaha általi alapos indokból történő megszüntetésre.

 

13. Vegyes rendelkezések


Ha a jelen Használati feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, ez nincs hatással a fennmaradó rendelkezésekre.
A jelen Használati feltétek és a Platform használatából fakadó bármely vitás kérdés esetében a német jog az irányadó. Az Ön szokásos lakhelye szerinti joghatóság jogának kötelező rendelkezéseire ez nincs hatással.
Amennyiben Ön kereskedő, közjogi személyiség vagy közjogi különleges alapítvány, vagy az eszközei vagy az általános joghatósági helye nem a Német Szövetségi Köztársaságban van, a közöttünk és az ügyfél között fennálló üzleti kapcsolatból fakadó bármely vitás kérdés tekintetében a kizárólagos – nemzetközi esetben is – helyszín Hamburg városa. A kizárólagos helyszínre vonatkozó kötelező törvényi rendelkezéseket ez nem érinti.

 


14. A Yamaha Clavinova CSP-150 és CSP-170 termék regisztrációja – iPad promóció kizárólag 2023.02.01. és 2023.03.31. között


Ön a Platformon regisztrálhatja a Yamaha Clavinova CSP-150 vagy CSP-170 termékeket, amelyekre érvényes az iPad kampány.

A regisztráció során meg kell adnia a modellt, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát, valamint azt, hogy a terméket online vagy üzletben vásárolta, illetve a használat típusát. Mivel a termékek kettős regisztrálása nem engedélyezett, egy már regisztrált termék megadásakor a rendszer eltérő sorozatszám megadására szólítja fel. A termékregisztrációt követően részt vehet az iPad promócióban, a megadott promóciós időszakon belül. Ha Ön törli a felhasználói fiókját, akkor a termékregisztrációja is törlődni fog. Egy termék újraregisztrálása technikai okokból nem lehetséges, ezért Ön csak egy alkalommal részesül a bónuszban. Azáltal, hogy elfogadják a jelen felhasználási feltételekben foglaltakat, a résztvevők egyúttal beleegyeznek az alábbi hivatkozáson megtalálható iPad promóciós feltételek betartásába is.

Az iPad promócióban való részvételre vonatkozó feltételek

15. Registration of Yamaha products – Online Free Lesson Promotion between 1st April 2023 to 31st March 2024.

You may register your Yamaha products that are subject to Online Free Lesson Promotion. When registering your product, you must specify model, serial number, date of purchase, whether the product was bought online or in store and the type of usage. Since double registration of products is not permitted. Following to product registration, Participants who book their sessions from the Booking Landing Page will be able to participate in the Online Free Lesson Promotion between the promotion period. If you delete your user account, your product registration will be deleted as well. For technical reasons it is not possible to re-register a product, which means per one (1) Qualified Product purchase only two (2) Online Free Lessons may be redeemed.
Please read the Terms and Conditions of the Promotion from the link below., by agreeing to this Terms of Use, participants agree to be bound by this Terms and Conditions of the Online Free Lesson Promotion on the below link.

TERMS AND CONDITIONS OF THE YAMAHA ONLINE FREE LESSON PROMOTION