Használati feltételek

Jogi Nyilatkozat, Frissítve: 2011. április 21.

Felhasználási feltételek

Jelen weboldalt (a továbbiakban “Honlap”) , beleértve a honlapról elérhető bármely más internetes alwebhelyet fiókvállalatok, leányvállalatok és/vagy a Yamaha Corporation LTD-hez (a továbbiakban “Yamaha”) kapcsolódó személyek hozzák létre és működtetik. Ügyeljen arra, hogy ha erről a honlapról nyit meg egy aloldalt, az adott aloldal saját használati feltételeket tartalmazhat. A Honlap hozzáférésekor, azon történő böngészés, illetve a Honlap használata során Ön teljes mértékben elfogadja az alábbiakban megfogalmazott használati feltételeket, valamint a Honlapról elérhető bármely más aloldalra vonatkozó használati feltételeket is.

A honlap és annak tartalmainak használatával kapcsolatos jogok

A Honlap csak személyes használatra engedélyezett. Tilos a Honlapról másolt anyagokat, beleértve, korlátozás nélkül a szövegeket, képeket, audió és videó anyagokat, üzleti, kereskedelmi vagy nyilvános célból terjeszteni, cserélni, módosítani, értékesíteni vagy továbbítani. A fenti feltételek betartása mellett a Yamaha engedélyezi a nem kizárólagos, nem átruházható, korlátozott jogot a Honlap eléréséhez, display és használatához. Elfogadja, hogy semmilyen módon nem akadályozza, de nem is kísérli meg megakadályozni a honlap működését.

Ownership

All materials on this Site, including but not limited to audio, images, software, text and video clips (the "Content"), are protected by copyright under international conventions and copyright laws. You cannot use the Content, except as specified herein. You agree to follow all instructions on this Site limiting the way you may use the Content. There are a number of proprietary logos, service marks and trademarks found on this Site. By making them available on this Site, Yamaha is not granting you any license to utilize those proprietary logos, service marks, or trademarks. Any unauthorized use of the Content may violate copyright laws, trademark laws, the laws of privacy and publicity, and civil and criminal statutes. You may download one (1) copy only of the Content to be used only by you for your personal use at home unless the subsite you are accessing states that you may not. If you download any Content from this Site, you may not remove any copyright or trademark notices or other notices that go with it.

A Chat szoba, a hirdetőtábla és más felhasználói anyagok használatára vonatkozó szabályok

A Honlap tartalmazhat olyan részt, amely chattelésre, vagy anyagok feltöltésére és letöltésére is ad lehetőséget. Amikor ezeket a részeket használja, beleegyezik abba, hogy nem ír, küld, továbbküld, feltölt vagy más módon publikál a Honlapra olyan anyagot, amely (1) más felhasználót zavar, (2) sértő, illegális, illetlen, obszcén, durva vagy bármely módon fenyegető, (3) biztat a jogszabályok megsértésére, (4) sérti a szerzői jogokat vagy más tulajdonjogot, (5) sértheti más felhasználó adataira vonatkozó titoktartási privát szféráját, (6) vírust vagy más veszélyes tartalmat tartalmaz, (7) az anyag eredetére vagy a kommunikációra vonatkozó hamis vagy félrevezető állításokat vagy leírásokat tartalmaz. Ön elfogadja a Honlap vagy a Honlapról megnyitott bármely más oldal további szabályzati feltételeit.

A felhasználói anyagokra vonatkozó felelősség

Tilos felrakni vagy továbbküldeni bármilyen rágalmazó, becsületsértő, obszcén, pornográf, trágár, fenyegető jellegű vagy jogsértő anyagot, illetve bármely más anyagot, amely olyan magatartásról tanuskodik vagy olyan magatartásra buzdít, amely bűntettnek minősíthető, polgárjogi felelősséget vonhat maga után, illetve bármely más törvénybe ütközik. Bár a Yamaha időközönként megfigyeli, átnézi a hirdetőtáblát, a chat szobát, a beszélgetéseket/ bejegyzéséket, a továbbított anyagokat, illetve a Honlapon található hasonló tartalmakat, ugyanakkor a Yamaha nem köteles ezt elvégezni és semmilyen felelősséget sem vállal az ilyen módon felkerült tartalmakért, valamint az ilyen jellegű kommunikációból fakadó rágalmazásokért, hibákért, pontatlanságért , becsületsértésért, obszcenitásért vagy trágárságért. A Yamaha megváltoztathatja, szerkesztheti, eltávolíthatja az illegális, tiszteletlen, obszcén, vagy támadó jellegű, illetve a Yamaha szabályzatát bármilyen módon sértő felhasználói tartalmakat/anyagokat és beszélgetéseket. A Yamaha a jogsértő személy beazonosítása érdekében teljes együttműködést biztosít a végrehajtó szerveknek vagy bírósági felkérésre adatszolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz.

A Yamaha jogai a felhasználói tartalomra vonatkozóan

A Honlapra emailben vagy más úton küldött tartalmakat, beleértve a megjegyzéseket, adatokat, kérdéseket, javaslatokat, stb. nem kezeljük bizalmasan. Ezért a felkerült tartalom felhasználását illetően Ön semmilyen beleszólási joggal nem rendelkezik, nem hivatkozhat jogainak megsértésére, beleértve az erkölcsi, titoktartási jogokra, bármilyen jellegű tulajdon jogokra, nyilvánossággal kapcsolatos jogokra, a feltöltött tartalom szerzői jogaira. A Yamaha a felkerült tartalmat a világon bárhol, bármilyen formában, időkorlátozás nélkül átveheti, közvetítheti, megváltoztathatja, lemásolhatja, közreadhatja, előadhatja, megjelenítheti, publikálhatja, értékesítheti, továbbküldheti, illetve felhasználhatja.

Elküldött anyagok

Az internetes forgalom sohasem teljesen titkos vagy biztonságos. Minden üzenetet vagy információt, amit a Honlapra küld, más személy is olvashatja, elérheti, kivéve, ha ezek egy speciális parancs alapján (pl. hitelkártya esetében) kódolásra kerülnek. A Yamahának küldött üzenet nem jelenti azt, hogy a Yamaha bármilyen felelősséget vállal az üzenettel kapcsolatban. A Honlap tartalmának a szerzői joga a Yamahát illeti meg, és a további jogokkal is a Yamaha rendelkezik. A Honlap valamely részének vagy egészének másolása a Yamaha engedélye nélkül tilos, kivéve, ha: - a Honlapon található szövegekből részleteket nyomtat ki vagy tölt le kizárólag saját használatra és az adott anyagot nem használja fel semmilyen más munkában vagy kiadványban. - saját személyes célú használatra egy harmadik fél számára is lemásolhat/letölthet részleteket.

Versenyek

A Honlapon versenyeket is hirdetünk, ahova saját anyagot vagy információt tölthet fel. Minden verseny saját szabályokkal rendelkezik, ezeket nevezés előtt olvassa el és fogadja el.

A termékek és szolgáltatások hozzáférhetősége

Előfordulhat, hogy a Honlapon megjelenített termékek és szolgáltatások nem mindegyike áll rendelkezésre az Ön országában. Az ilyen termékek és szolgáltatások megjelenítése a Honlapon nem feltételezi vagy garantálja azt, hogy a jövőben bármikor ezek a termékek, szolgáltatások az Ön országában elérhetőek lesznek. A kérdéses termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban keresse fel a Yamaha helyi hivatalos képviselőjét.

A Yamaha joga a jelen Használati feltételek, illetve a Honlap Tartalmának megváltoztatására vonatkozóan

A Yamaha fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy eltávolítsa a jelen Használati feltételek bármely részét. A jelen Használati feltételek módosításai vagy bármely más feltételek a Honlapon való megjelenéskor lépnek érvénybe, és a Honlap folytatólagos használatával Ön jelzi a változtatások elfogadását. A Yamaha kiegészítheti, megváltoztathatja, megszüntetheti, eltávolíthatja vagy felfüggesztheti a Honlapra helyezett bármely Tartalmat, beleértve a Honlapon bemutatott termékspecifikációkat is, ideiglenesen vagy véglegesen, bármikor, előzetes tájékoztatás és kötelezettség nélkül.

Általános rendelkezések

A jelen Használati feltételek és a Honlapon található további szabályok együtt képezik a Yamaha és Ön között létrejött megállapodást a Honlap használatát illetően.

Jogi nyilatkozat

A jelen jogi nyilatkozat az internetes publikáció részét képezi. Amennyiben előfordul, hogy a szöveg bizonyos részei jogilag nem megfelelőek vagy hibásak, a szöveg további részei ettől függetlenül hatályban maradnak.

Web-Imprint / Company Contact Addresses

Amennyiben kérdése lenne a Yamaha Európai helyi honlapjával és a honlapról nyíló oldalakkal kapcsolatban, kérjük, keresse fel helyi képviselőjét. Kérdéseit postai úton kell eljuttatni hozzánk.

General inquiries and information about Marketing Activities in Europe
Yamaha Music Europe GmbH
Cross Divisional Business Support Dep.
European Headquarters
Siemensstrasse 43
25462 Rellingen, Germany

European Master Web Site http://europe.yamaha.com and Germany
Address: Yamaha Music Europe GmbH, Branch Germany
Cross Divisional Business Support Dep.
Siemensstrasse 22-34
25462 Rellingen, Germany

Austria

Your Contact Person: Andrea Köhler
Address: Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria
Schleiergasse 20
A-1100 Wien

Czech

Your Contact Person: Pawel Marek
Address: Yamaha Music Europe GmbH
Branch Central Eastern Europe (CEE)
Schleiergasse 20
A-1100 Wien

France

Your Contact Person: Eric Ozeel
Yamaha Music Europe GmbH
Branch France
BP70
77312 Marne la Vallée Cédex 2

Hungary

Your Contact Person: Imre Vetesi
Address: Yamaha Music Europe GmbH
Branch Office Central Eastern Europe (CEE)
Schleiergasse 20
A-1100 Wien

Italy

Your Contact Person: Federico Foddi
Yamaha Music Europe GmbH
Branch Italia
viale Italia, 88
20020 Lainate (MI)

Netherlands, Belgium & Luxembourg

Your Contact Person: Coen Rijkse
Yamaha Music Europe
Branch Benelux
Clarissenhof 5b
4133 AB Vianen, Netherlands

Poland

Your Contact Person: Janusz Traczyk
Yamaha Music Europe GmbH
Sp.zo.o. Oddzial w Polsce
ul. 17 Stycznia 56
02-146 Warszawa

Romania

Your Contact Person: Ion Zaharia
Address: Yamaha Music Europe GmbH
Branch Office Central Eastern Europe (CEE)
Schleiergasse 20
A-1100 Wien

Scandinavia (Sweden, Norway, Denmark)

Your Contact Person: Camilla Broyn
Yamaha Music Europe GmbH
Branch Scandinavia
J A Wettergrens gata 1
400 43 Göteborg

Spain & Portugal

Your Contact Person: Vera Benlloch
Yamaha Music Europe GmbH
Branch Espana & Portugal
Ctra. de La Coruña, Km 17.200
28230 Las Rozas, Madrid

Switzerland

Your Contact Person: Tamara Cacozza
Yamaha Music Europe GmbH
Branch Switzerland
Seefeldstrasse 94
8008 Zürich

Turkey

Your Contact Person: Toru Nagase
Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanya Türkiye İstanbul Şubesi
Maslak Meydan Sokak No:5 Spring Giz Plaza
Bağımsız Bölüm No:3

United Kingdom & Ireland
Your Contact Person: Ian Frankland
Yamaha Music Europe GmbH
Branch United Kingdom
Sherbourne Drive, Tilbrook
Milton Keynes
MK7 8BL